Kontakt

Kontakt do kordynatorów

Basen UP we Wrocławiu

Hanna Bialik
kontakt@foka.info.pl
tel.: 531-975-514

Basen WSOWL we Wrocławiu

Dominika Dipel Piaskowska
kontakt@foka.info.pl
tel.609 675 157

Basen DSOSW nr 13 we Wrocławiu

Marta Ptak
zlotnikifoka@gmail.com
tel. 602 650 205

Kursy pływania, zgłaszanie nieobecności (najlepiej SMS),
umawianie się na odrabianie zajęć (po 15.00 lub na basenie)

mgr Dominika Dipel-Piaskowska
instruktor pływania, tenisa ziemnego i narciarstwa

 tel.: 609-675-157

Baseny

Basen Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu

ul. Chełmońskiego 43,

Hanna Bialik
kontakt@foka.info.pl
tel.: 531-975-514

Basen Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109,

Dominika Dipel Piaskowska
kontakt@foka.info.pl
tel.609 675 157

Basen DSOSW nr 13
we Wrocławiu

ul. Kamiennogórska 16

Marta Ptak
zlotnikifoka@gmail.com
tel. 602 650 205

Wpłaty

BASEN UP  ul. Chełmonskiego 43

mBank
13 1140 2004 0000 3402 7070 6854

Dominika Dipel-Piaskowska
ul. Orkana 9
51-153 Wrocław

BASEN WSOWL, ul. Czajkowskiego 100

mBank
27 1140 2004 0000 3602 7639 0607

Dominika Dipel-Piaskowska
ul. Orkana 9
51-153 Wrocław

BASEN DSOSW nr 13,  ul. Kamiennogórska 16

mBank
83 1140 2004 0000 3602 7647 1855

Dominika Dipel-Piaskowska
ul. Orkana 9
51-153 Wrocław

W tytule przelewu proszę podać:

Imię i nazwisko uczestnika,
dzień oraz godzinę zajęć,
np.: Zosia Foczka
czwartek godz. 17-18