Zapisy on-line

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz Terminarzem i Cennikiem Szkoły Pływania FOKA.

Przed wykonaniem rezerwacji bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 531-975-514 lub 609-675-157 w celu sprawdzenia dostępności terminu.

Wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego jest wyłącznie formą REZERWACJI miejsca w grupie przez 3 dni robocze od momentu wysłania zgłoszenia. Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki na konto szkoły (sekcja Kontakt) lub osobiście.
Po upływie w/w czasu rezerwacja PRZEPADA!

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, prosimy aby kwestionariusz
wypełnił rodzic lub opiekun prawny.

Formularz on-line

   
  


  Zapoznałem się z REGULAMINEM Szkoły Pływania FOKA.
  Jestem zdrowy/zdrowa i nie mam przeciwwskazań do uczestnictwa w kusie pływania.
  Administratorem danych osobowych jest Foka Sport i Rekreacja Dominika Dipel-Piaskowska z siedzibą we Wrocławiu (51-153) przy ul. Orkana 9 we Wrocławiu . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora, tj. nauka pływania oraz organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
  Wrażam zgodę na przetwarzanie danych, które będą wykorzystane tylko i wyłącznie przez szkołę FOKA do celów marketingowych.